Bu bölüm Fransızca öğretmenimiz tarafından hazırlanıyor…